Zmluvy
Chata Pieniny

Zmluva o dielo

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chaty PIENINY - Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych kolektorov.